Månad: november 2016

Årliga revisioner gällande vår Standard

En viktig post gällande kvalitetssäkring i föregående inlägg missade jag att ta upp, och det är vår årliga Standard revision från Kia Motors Sweden.

För att säkerhets ställa att återförsäljarna följer sina åtaganden följs detta upp genom en standard revision varje år. I år ska den utföras av Dekra på uppdrag av Kia.

I stora drag innebär det kontroller av olika punkter som har med företagens standard att göra. Det är ett bra sätt att få kontroll över sin verksamhet och samtidigt utveckla och driva den framåt, För man vill ju hela tiden framåt!

Det är också ett bra kvitto till våra kunder som väljer att lämna sina bilar i våra händer och ger oss det förtroende. Vi är ytterst tacksamma för den stora kundkrets vi har hos oss, så många olika människor vi får möta varje dag.

Här kommer några punkter som kommer att kontrolleras i årets revision

  • Uppdaterat organisationsschema
  • Arbetsbeskrivningar för personalen
  • Utveckling och utbildningsplan
  • Affärsplan
  • Ett uppdaterat kunduppföljnings system
  • Att vi har alla specialverktyg som krävs samt att de är uppdaterade
  • Att företaget har den kompetens som krävs

De punkter som inte blir godkända eller saknas tas upp i en handlingsplan som ska vara åtgärdad inom 3 månader.

Vi jobbar för ordning och reda och vill vara väl förberedda på det som komma skall och nu är vi nästan i hamn med förberedelserna. Vi håller tummarna för att allt går som planerat!

 

 

 

 

Kvalitetssäkring

 

 

 

Ett av våra viktigaste värdeord är kvalitet.

För att kunna leverera kvalitet på de arbete vi gör gäller det att ha rätt man på rätt plats. Alla måste känna och ta ansvar för sina arbetsuppgifter.

Vi vill kommunicera öppenhet och ärlighet i det jobb vi gör, Vi reparerar inte något utan kundens medgivande, vi ger alltid ett kostnadsförslag på vad reparationen kommer kosta. Ibland stöter man på komplikationer under reparationen som innebär en större kostnad för kunden och då är det viktigt att vi alltid tar kontakt med kunden och meddelar vad som hänt och vad som behöver åtgärdas samt ev. en ny summa. Jag brukar tänka att det är ungefär som inom sjukvården och vid en operation att man aldrig riktigt kan veta vad man stöter på innan man börjar operera. Dock kan man inte riktigt jämföra bilar med människor men problematiken är densamma och att en operation på en människa alltid utförs av utbildad personal,detsamma gäller oss inom bilbranschen vi som vill överleva och hänga med i den här utvecklingen måste se till att ha utbildad personal för att kunna leverera kvalitet.

Utbildningarna är inte gratis och kräver ett engagemang och ansvar från den som deltar, oftast är utbildningarna i flera dagar och kanske gör att företaget går med förlorad intäkt dessa dagar. Men det är en investering till framtiden och höjer värdet och kvaliteten.

De flesta auktoriserade verkstäder har höga krav på utbildning och speciellt Kia tar fram många och bra utbildningar för all personal på en anläggning som representerar Kia. Det kan vara bra att veta att en o auktoriserad verkstad inte allas har samma krav på utbildning av personalen och behöver inte heller investera i speciella verktyg och diagnos verktyg, därav kanske man får ett annat pris på en sådan verkstad men vem skulle du helst vilja lämna din bil till ?

Alla kan säga sig och vilja leverera kvalitet men hur jobbar man med det?

Här kommer jag och nämna några saker om hur vi jobbar med kvalitetssäkring.

EGEN KONTROLL: 

Alla tekniker använder sig av en tekniker rapport och självklart ett serviceprotokoll vid service. Tekniker rapporten innehåller en checklista som vi kallar egen kontroll och som man går igenom och kryssar i samt signerar innan man kör ut bilen från lyften för att säkerhets ställa att ingenting missats.

ANSVAR: 

All personal hos oss tar eget ansvar för sina uppgifter och står för vad den gjort och att det utförts på rätt sätt enligt företagets policy. Alla tekniker som jobbat med din bil har personligen signerat det arbete som är utfört och eventuella anmärkningar.

DEKRA: 

Vi har anlitat en oberoende part för att utföra stick kontroller hos oss och på de jobb vi utför. De gör en efterkontroll av det arbete som är utfört och kontrollerar att vi skrivit utförligt på teknikerrapporten mm.  om det finns några anmärkningar får vi support från dem hur vi kan göra för att undvika att det händer igen.

http://www.dekra-automotive.se

REVISIONER:

Vi har regelbundna revisioner från Kia gällande garantiarbeten att de utförts på rätt sätt och hanteras enligt Kias policy, har teknikern missat att skriva mätarställning eller reparationsbeskrivning kan vi bli återbetalningsskyldiga. Man jobbar även där med en handlingsplan för att misstagen inte ska upprepas.

UPPFÖLJNING:

För att förhindra att samma misstag upprepar sig krävs regelbunden uppföljning och kanske struktur förändringar. Vi är ju bara människor och alla kan göra misstag men det viktigaste är att man har en bra grundstruktur på hur allt sak göras och i vilken ordning osv.  Har vi gjort fel så står vi för det och ersätter kunden på bästa möjliga sätt.