Månad: augusti 2017

SFVF och Verkstadsföretagarna i dialog med Skolverket om den nya fordonsutbildningen

I går deltog jag i ett projekt med skolverket att förändra, förbättra och förtydliga gymnasieutbildningen för fordon tillsammans med kollegor från branschen och skolverket.

Jag brinner för dessa frågor och tar med glädje mitt ansvar för att bidra till att förändra och förbättra. Det var en lång dag med mycket diskussioner kring kurserna, utbildning, kompetens och läraryrket i fordonsutbildningen.

Jag lärde mig massor av denna intensiva dag, tex. att vi som verkstad måste kräva mer från de lokala skolorna och dess ansvar.

Vad ska en praktikant egentligen få göra när de kommer till vår arbetsplats, vilka moment bör eleven få praktisera osv.

Min erfarenhet idag är att vi blir tilldelade en praktikant och mer vet vi inte, vi vet inte vad som förväntas av oss, vi ska inte vara något substitut för att ta hand om eleven för att avlasta läraren dess ansvar.

Jag har också fått erfara att det skiljer sig mycket mellan landets olika skolor och utbildningar och att många av fordonslärarana saknar kompetens för nutidens bilar och teknik, en del skolor har inte ens utrustning för att uppfylla skolverkets riktlinjer, då jag ställer mig undrande till att man ens får bedriva skolverksamhet?

Vi klagar på att eleverna inte har den kunskap de behöver när det går ut skolan vilket inte är så konstigt alls när den stora frågan egentligen bör vara hur vi utbildar fordonslärare i dagsläget?  och hur ska man få fler fordonslärare till skolverksamheten?

kanske man måste ändra utbildningen och valideringen av fordonslärare, man kanske inte kan ha en gammal mekaniker från 80-talet som ska lära våra elever om nutidens bilar och teknik..

I annat fall är fortbildning av befintliga fordonslärare ett MÅSTE!

Våra tekniker går regelbundet på utbildningar för att utveckla och bredda sin kunskap i takt med utvecklingen av teknik men blir man lärare stannar liksom kompetensen på den nivå de var när de valde att bli lärare, omodernt och stenålder!

Man eftersöker att lärarna bör få praktik i verkligheten men många lärare är rädda för att visa sina bristande kunskaper inom fordonsläran på en modern bilverkstad vilket är helt sjukt, vilket satans prestige larv!

Hur fasen ska utvecklingen gå framåt med den trångsyntheten och stoltheten?

Mitt råd till lärarna att släppa garden, prestigen och stoltheten och bege er ut i verkligenhet och sug i er all kunskap och kompetens ni kan få för att ge vår våra elever den bästa förutsättningen för at lyckas i arbetslivet och samtidigt bidra till framtidens utveckling.

 

/ Lina Blomkvist

 

 

SFVF och Verkstadsföretagarna i dialog med Skolverket om den nya fordonsutbildningen

Källa: SFVF och Verkstadsföretagarna i dialog med Skolverket om den nya fordonsutbildningen

Full styrka och nya krafter!

Sommaren och semestrarna lider mot sitt slut och den fina hösten närmar sig, vi har fått varit lediga laddat upp våra batterier för nya tag och utmaningar.

Nu har vi blivit 7 tekniker på verkstaden och kan med glädje hälsa Linus Gentzel tillbaka till oss igen som har testat sina vingar några år i en annan bransch.

Från min sida fortsätter engagemangen inom fordonsbranschens utbildningsfrågor och jag har fått möjligheten att påverka och delge vår verklighet och erfarenheter på högsta nivå, vilket glädje mig så otroligt mycket, vi vill ju alla att utbildningen ska bli så modern och komplett som möjligt för eleverna inom motorbranschen.

Som jag säkert nämnt tidigare så måste vi alla ta vårt ansvar och hjälpas åt att göra fordonsutbildningen attraktiv och värdefull. Det är inget enkelt arbete att vara fordonstekniker idag, det krävs otroligt mycket kompetens,engagemang, intresse, kunskap och vilja. Vi vuxna måste öppna ögonen, Jag hörde ett tänkvärt exempel av Bo Ericsson som är VD på SFVF, Om en ingenjör med dess höga utbildning bygger en bil som är verkliga fallet i nuläget, borde det rimligtvis inte vara en ingenjör som reparerar bilen när den har gått sönder också? om man har den aspekten i åtanke och sedan jämför ingenjörsutbildningen med fordonsutbildningen… va hittar vi då, jo ett stort hål, ett glapp som är alldeles för stort i dagsläget! och dem de drabbar är kanske ditt barn som ska har lagt ner 3 eller 4 år på en utbildning och inte fått de kunskaper denne behöver för att lyckas i arbetslivet.

Företagen är inte intresserade av att bedriva skolverksamhet efter skoltidens slut, då är det på riktigt och lön skall betalas ut vilket ställer höga krav på individen och att denne följer och kan arbeta efter företagets riktlinjer och värdegrund.

Under elevernas skoltid tar vi vårt fulla ansvar och tar emot praktikanter för att ge dem de allra bästa grunderna för att slutföra sin utbildning och lyckas i arbetslivet, vi lär dem av vår värdefulla kunskap och erfarenhet och ser det som ett som en möjlighet att bidra till branschens utveckling och höja kompetensnivån för yrket.

Dags att förnya, förändra och utbilda, ställa högre krav på dagens fordonsutbildning!

 

Välkommen vackra höst och energin du ger!

/ Lina Blomkvist