Månad: februari 2018

Livräddaren på plats!

I med nya bilmodeller och ny teknik dyker också frågor kring säkerheten upp!

Vi ser att intresset och försäljningen för elbilar och hybridbilar ökar och när bilen inte fungerar som den ska, krockas eller av annan anledning går sönder är det vi på fordonsverkstäderna som ska hantera dessa bilar.

Hur ser säkerheten ut? Vilka risker finns? och vad gör vi om olyckan är framme?

Viktigast och första av allt!

ALLA som på något sätt ska hantera en el eller hybrid bil som kommer till verkstaden ska ha genomgått utbildning. Det finns både en teknisk utbildning i olika steg för våra tekniker men också en säkerhetsutbildning för all övrig personal som vistas i lokalerna.

För att göra en bil strömlös krävs det att personen i fråga har en högvoltsutbildning, efter det att bilen blivit strömlös är den störta faran över, skyddskläder och säkerhetsutrustning är även de ett krav från tillverkaren men hur är det med hjärtstartare? borde inte det vara ett krav av något?

Krav eller inte, en hjärtstartare borde vara en självklarhet på alla verkstäder som hanterar el och hybridbilar. Vi slog till och investerade i en livräddare i from av en hjärtstartare som inte bara är en trygghet för personalen utan också trygghet för alla människor som vistas i vårt närområde, barn som vuxna!  Vår personal kommer även inom kort få genomgå en HLR utbildning med hjärtstare så vi höjer kunskapen och tränar på att agera när det verkligen gäller.

 

En sak som både jag och kollegor funderar över gällande el och hybrid bilar..

Vad kan hända med el bilar som är med om en ordentlig krock? och hur mycket och vilken utbildning får räddningspersonal? ambulans, brandkår, bärgning och polis?  de människor som troligtvis kommer i kontakt med fordonet först och med all säkerhet inte bara kommer att möta en bilmodell eller ett bilmärke i sin yrkesroll.

 

/ Lina Blomkvist

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i organisationen!

Tiden är inne och det är dags för ett generationsskifte i familjeföretaget!

Stefan Blomqvist som grundat och drivit upp företaget närmar sig pensionsålder och ett generationsskifte ligger i tiden. Stefan har 3 vuxna barn varav två av dem  kommer att driva företaget vidare i hans vision, Stefan själv kommer att sitta kvar som ägare och i företagets styrelse tillsvidare, men lämnar över ansvaret för den operativa verksamheten till sina barn.

Dottern Lina Blomkvist blir ny VD från idag och äldste sonen Micke Blomkvist verkstadschef. Både Lina och Micke är väl inarbetade i sina roller, Micke har arbetat som verkstadschef och Lina som Vice vd under de senaste 4 åren och varit delaktiga i driften och företagets utveckling sedan 2010, Tillsammans utgör de en ledning som kommer att driva förtaget i en modern anda och fortsätta utveckla verksamheten.

” Vi står inför en spännande tid där utveckling är ett brännande hett ämne i fordonsbranschen och vi får möjligheten att bli en del av de”

 

cropped-bild-2664.jpg